Camelia Shiseido
1
september 2013
Produkt innovasjoner

UNIK KVALITETSTESTING

SHISEIDO tolererer ikke kompromisser når det gjelder kvalitet og sikkerhet, og det er på grunn av denne forpliktelsen overfor våre kunder at vi har utviklet unike kvalitetstester på alle punkter i vår produksjonsprosess. Vi gjentar forskjellige kvalitetstester i produktutviklingen, som materialeinspeksjon, mikroorganisme-inspeksjon, ingrediensanalyse, røntgentester, håndvesketester, osv. Når et SHISEIDO-produkt først er produsert gjennomgår det de endelige, unike sensoriske og kvalitetstestene.
Og selv utenfor laboratoriet gjennomfører vi en lang rekke tester basert på de situasjonene som våre kunder kan befinne seg i på en normal eller hektisk dag:
• “Falltesten” brukes til å finne ut av om et produkt vil kunne tåle gjentatte fall fra forskjellige vinkler.
• “Visketesten” sikrer at en leppestift kan brukes helt til den tar slutt.
• “Tubekomprimeringstesten” kontrollerer at ikke innholdet blir endret når man trykker på tuben.
• “Temparaturstabilitetstesten” bekrefter ingrediensenes stabilitet når de er utsatt for sollys, ekstrem varme eller kulde.
• “Transporttesten” garanterer at ikke transporten har negativ innvirkning på produktet.